Plan voor opknapbeurt sanitair sporthal De Jager

17 februari 2023, 18:00


Lokaal Nieuws

GIESSEN – Het college van burgemeester en wethouders is bekend met de slechte staat van de sanitaire voorzieningen in sporthal De Jager te Giessen.

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die Vrije Volkspartij Altena eerder stelde. In overleg met de verenigingen die gebruik gaan maken van de voormalige ruimte van de Altena Road Runners, wordt een plan opgesteld voor een opknapbeurt. Bij de afweging welke onderdelen voor onderhoud of vervanging in aanmerking komen en welke wensen van de gebruikers worden ingewilligd, wordt gekeken naar de toekomstverwachting van de accommodatie, zo laat het college weten.

De VVA attendeerde het college er ook op dat de nooduitgangen van de sporthal niet vrij waren. De struiken aan de buitenzijde van het pand zijn inmiddels verwijderd. Dat het pand niet voldoet aan de duurzaamheidsnormen is bij het college bekend. De Vrije Volkspartij Altena vroeg zich af of het nog wel verantwoord was om verenigingen in bepaalde ruimten van De Jager te huisvesten. Het college denkt van wel.