Lezing: De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella

14 februari 2023, 18:30


Regio Info

GENDEREN – Op dinsdag 21 februari verzorgt Michiel van Diggelen, op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing met als thema ‘De exodus van Hendrik Peter Scholte naar Pella’.

Dominee Hendrik Scholte behoeft in het Land van Heusden en Altena nauwelijks introductie. Hij is de aanjager van de Afscheiding van 1834 in dit gebied, vanuit zijn gemeente van Genderen, Doeveren en Gansoyen. De lezing van Van Diggelen geeft een beeld van de emigratie van 800 Nederlanders, die in 1847, onder leiding van Scholte naar Amerika trokken. De lezing laat zien welke problemen en mogelijkheden deze groep mensen en vooral Scholte in hun nieuwe vaderland ondervonden. In hoeverre zij zich aanpasten aan de Amerikaanse cultuur, in staat waren om te overleven in een gebied zonder infrastructuur of voorzieningen.

De groep landverhuizers was in eerste instantie een eenheid, maar raakte spoedig verdeeld over kerkelijke en aardse kwesties (geld-landbezit-zeggenschap) die nauw met elkaar verbonden waren en werden. Scholte maakte zich na enkele jaren in toenemende mate los van de groep waaruit hij voortkwam, bleef preken, maar richtte zijn aandacht steeds meer op landelijke sociale, economische en politieke problemen. Hoe groot was zijn invloed in Pella? Volgden de landverhuizers hun voorman in alles? Was de bijnaam ‘de paus van Pella’ die hij kreeg terecht? Welke betekenis heeft Pella in het heden? De lezing is in het dorpshuis in Genderen, Rondendans 10. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.