Waterschap Rivierenland: 750 jaar thuis in water en bodem

10 februari 2023, 18:36


Lokaal Nieuws

REGIO – Op zondag 12 februari is het 750 jaar geleden dat het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied ontstond door toedoen van graaf Floris V van Holland.

Dijkgraaf Co Verdaas ziet hoe eeuwen aan ervaring met water en bodem bijdragen aan de kracht van Waterschap Rivierenland. Het waterschap viert het jubileum dit jaar met activiteiten en evenementen. “Zo’n jubileum is alleen weggelegd voor wie de kunst verstaat om zich aan de passen aan veranderende omstandigheden”, zegt dijkgraaf Verdaas. ‘Water is nog steeds de constante factor, de uitdaging is nu anders. Klimaatadaptatie, extreem weer, bodemdaling, kwaliteit van water en biodiversiteit, de druk op de ruimte. De strijd tegen water wordt een strijd om het water.”

Kracht in de praktijk

Nu water en bodem leidend worden in de inrichting van ons land, biedt het waterschap onmisbare kennis en ervaring. “We zijn een overheid met een indrukwekkende uitvoeringskracht”, zegt Verdaas. “Wij sturen het water al eeuwen. We werken met de mensen, de grond en de natuur. Met onze praktische aanpak kunnen we de bewoners van het rivierengebied nog lang van dienst zijn.” Naast de dijk en de sloot zorgt het waterschap ook voor de rioolwaterzuivering en (in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) de polderwegen.

Heemraden en schouw sinds 1273

Het is graaf Floris die op 12 februari 1273 het bestuur over de Maasdijk regelt. Heemraden uit Heusden, Altena en Holland voeren de schouw uit, met een doorslaggevende stem voor de Hollanders. Het is ook de eerste vermelding van de legendarische Grote Waard, die later verloren zou gaan in de beruchte Sint Elisabethsvloed van 1421. Wat rest, zijn de Biesbosch en het Land van Heusden en Altena. De dijk ligt er nog altijd, langs de Afgedamde Maas.

In de eeuwen die volgen, verandert alles. Met waterwerken als dijken en dammen, stuwen en gemalen. Rampen en oorlogen treffen het rivierengebied. Democratie vervangt de adel. Het waterschap ontwikkelt zich van regionaal zelfbestuur tot een moderne, professionele overheid.

Jubileumjaar 2023

Waterschap Rivierenland viert het jubileum in het gehele jaar 2023 met acties en evenementen. Bijvoorbeeld bij de bestuurswissel na de verkiezingen in maart, bij de Week van ons Water in mei, Open Monumentendag in september en rondom de Dag van de Duurzaamheid in oktober. Het programma groeit nog.

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen, tegelijk met die voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar of ouder en die woont in het rivierengebied mag op 15 maart 2023 stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur.