Scholierenbuslijnen naar Curio prinsentuin Andel blijven

10 februari 2023, 19:02


Lokaal Nieuws

ANDEL – De (toekomstige) leerlingen van Curio prinsentuin Andel kunnen gerust zijn. De scholierenbuslijnen van en naar de gemeente Andel blijven ook na 1 juli 2025 rijden.

De provincie past met dit besluit de eerdere plannen voor het openbaar vervoer in West-Brabant aan. Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen: “We hebben goed naar alle opmerkingen en adviezen geluisterd. Naar de lijnen naar Andel hebben we nog eens goed gekeken en daar een passende oplossing voor gevonden.” In het definitieve plan wordt de toekomstige vervoerder verplicht om in elk geval tot en met 2028 lijnen vanuit de gemeente Drimmelen, de gemeente Dongen en vanaf Kromme Nol naar Curio Prinsentuin in Andel te handhaven.

Punt gemaakt tot in Den Haag aan toe

Curio bestuursvoorzitter Rob Neutelings is ontzettend blij met het besluit: “Wat ben ik trots op alle leerlingen en medewerkers van Curio prinsentuin Andel die luid en duidelijk hebben laten weten dat de scholierenbuslijnen moeten blijven. Tot in Den Haag aan toe hebben ze hun punt gemaakt. En gelukkig heeft dat, samen met de door de gemeenten ingediende zienswijzen, beweging gebracht in een besluit dat vast leek te staan. Curio prinsentuin Andel geeft leerlingen extra aandacht en begeleiding in hun vmbo-opleiding. We bieden hun passend onderwijs in een veilige leeromgeving. Dat is meer dan de school alleen. Ook de reis naar school moet voor leerlingen veilig zijn. Ik ben enorm blij dat ook onze toekomstige leerlingen het onderwijs kunnen krijgen die ze verdienen.”

Ook gemeente Altena diende, gesteund door omliggende gemeenten, een zienswijze in op de plannen van de provincie. Wethouder van de gemeente Altena Hans Tanis is blij dat de plannen zijn aangepast: “In de afgelopen weken hebben we ons ingezet om de provincie te bewegen tot aanpassing van de conceptplannen. Dit heeft resultaat gehad. Ik ben tevreden met de uitkomsten hiervan. Dit was niet gebeurd zonder inzet van leerlingen en medewerkers van Curio, ZLTO Altena-Biesbosch en dat van ons als gemeente Altena en omliggende gemeenten. Curio prinsentuin Andel blijft met het openbaar vervoer bereikbaar, en dus blijven leerlingen nu ook in de praktijk een vrije keuze houden in het voor hun best passende onderwijs.”

Funest voor 75% van de 623 leerlingen

De schok was groot toen Curio in het najaar van 2022 ontdekte dat de scholierenlijnen van en naar de vmbo-school Curio prinsentuin Andel op losse schroeven kwamen te staan. Wat de provincie betreft was de toekomstige aanbieder van het openbaar vervoer in Brabant niet verplicht scholierenlijnen te laten rijden. Dat zou funest zijn voor 75% van de 623 leerlingen van de school. Curio kwam daarom op allerlei manieren in actie. Vooral de leerlingen en medewerkers van de school zelf lieten zich zien en horen. Ze overhandigden de petitie ‘Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar’, die ruim 3.000 keer is ondertekend, aan gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen. Ook gingen ze naar Den Haag om dezelfde petitie onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Hun acties bleven niet ongemerkt. De kwestie leidde tot Kamervragen van onder andere BBB en D66.

Fantastische leerervaring met een succesvolle afloop

Maar nu kunnen de leerlingen opgelucht ademhalen. Rob Neutelings: “Ze hebben een fantastische leerervaring opgedaan, met gelukkig een succesvolle afloop. Het is goed om te zien hoeveel ze van hun school houden én dat de democratie werkt.” Curio zit niet stil en gaat de komende tijd graag in gesprek met busbedrijven. “Zo kunnen we samen met de vervoersmaatschappij kijken naar de scholierenbuslijnen en aangeven wat voor onze leerlingen belangrijk is. Dat gesprek gaan we graag aan.”

Een veilige leeromgeving is meer dan de school alleen

Rob Neutelings benadrukt nog maar eens dat Curio niet voor niets op allerlei manieren haar protest heeft geuit. “Curio prinsentuin Andel geeft leerlingen extra aandacht en begeleiding in hun vmbo-opleiding. We bieden hun passend onderwijs in een veilige leeromgeving. Dat is meer dan de school alleen. Ook de reis naar school moet voor leerlingen veilig zijn.”