Nieuwe brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank in gebruik genomen

10 februari 2023, 18:57


Lokaal Nieuws

ALTENA – Vrijdag 10 februari vond de feestelijke opening van de brandweerkazerne in Almkerk plaats. Aansluitend op de bouw van de brandweerkazerne is de naastliggende openbare parkeerplaats aangelegd. Hiermee is ook de wijk Almkerk-West voltooid.

In maart 2022 hebben burgemeester Egbert Lichtenberg en de directeur van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, mevrouw Jolanda Trijselaar, het startsein gegeven voor de bouw van de drie kazernes. Met de oplevering in december zijn dus 3 kazernes in 10 maanden tijd gebouwd. In Hank is de sloop van de oude kazerne inmiddels voltooid en is gestart met de inrichting van de buitenruimte. Zo worden onder andere de wasplaats, een fietsenberging en de parkeerplaatsen gerealiseerd en wordt het terrein afgesloten met een hek en poort.

De nieuwe brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank zijn opgeleverd en door de 3 teams van de vrijwillige brandweer in gebruik genomen. Burgemeester Egbert Lichtenberg: “Met deze nieuwe kazernes ondersteunen we onze vrijwillige brandweercorpsen maximaal. De kazernes zijn modern, duurzaam en zeer functioneel ingericht. Deze goede uitvalsbasis draagt bij aan het uitvoeren van de belangrijke taak die deze mensen voor onze samenleving uitvoeren.”

Iedere kazerne een eigen uitstraling

Het ontwerp voor de kazernes bestaat uit 2 modules. Een module betreft de stallingsruimte voor de brandweerauto’s en materieel. De andere module bestaat onder andere uit de entree, de kleed- en doucheruimtes en op de eerste verdieping een keuken en instructieruimte.

Per dorp zijn de 2 modules aan elkaar gekoppeld afhankelijk van de beschikbare locatie. Daardoor zien de kazernes er per dorp net iets anders uit. Dat wordt versterkt doordat de gebouwen van de buitenkant verschillend zijn afgewerkt. Dat geeft iedere brandweerkazerne een eigen identiteit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het karakter van de omliggende bebouwing. Districtsmanager Marlou Boot: “De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is blij met deze nieuwe huisvesting die voldoet aan de hedendaagse wensen en eisen. Een plek waar onze brandweermensen kunnen oefenen, uitrukken, ontspannen en zich vooral thuis voelen.”

Toekomstbestendige kazernes

Bij het ontwerp en de bouw van de kazernes is het beleid van de gemeente Altena op het gebied van Duurzaamheid, Klimaat en Energie meegenomen. Zo zijn de gebouwen voorzien onder andere van groene daken, zonnepanelen, een warmtepomp, klimaatplafonds en waterdoorlatende bestrating. De bouwvorm is compact en er is sprake van een demontabele constructie, die bovendien is uitgevoerd met een casco, vloeren en wanden die volledig uit hout bestaan. De kazernes gelden daardoor als voorbeeld voor het toekomst bestendig bouwen door de gemeente Altena.