Help mee met het opruimen van zwerfafval in de Biesbosch

10 februari 2023, 19:11


Regio Info

REGIO – Zwerfafval is in de Biesbosch een groot probleem. Het vormt een ergernis voor bezoekers en het is een bedreiging voor de natuur. Een groot deel van het afval in de Biesbosch komt mee met het rivierwater.

Vooral in het winterseizoen, na hoogwater, spoelt dit afval aan op oevers en blijft achter in bomen, struiken en hogere planten. Op zaterdag 11 maart organiseert Staatsbosbeheer daarom samen met enkele partners een grootschalige opruimactie. De boswachters geven het al jaren aan. Zwerfafval is een groot probleem in natuurgebieden zoals de Biesbosch. Zo kunnen dieren erin verstrikt raken.

Het zwerfafvalprobleem in de Biesbosch wordt op verschillende manieren aangepakt. Zo worden twee keer per jaar opruimacties gepland. In het voorjaar richten die acties zich voornamelijk op afval dat met hoogwater in de Biesbocht terecht is gekomen. In het najaar wordt vooral afval dat door recreanten is achtergelaten geruimd. Vanuit drie verschillende toegangspoorten (Drimmelen, Dordrecht en Werkendam) worden acties gestart. Aanmelden is verplicht en kan via www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/samen-houden-we-biesbosch-schoon.