Dertien politieke partijen leveren kandidatenlijst in voor waterschapsverkiezing

4 februari 2023, 06:18


Lokaal Nieuws

REGIO – Dertien politieke partijen hebben deze week hun kandidatenlijsten ingeleverd voor de waterschapsverkiezing op woensdag 15 maart.

Het Centraal Stembureau heeft de lijsten onderzocht en geen verzuimen geconstateerd. Het gaat om de volgende partijen: AWP voor water, klimaat en natuur, BBB, BVNL, CDA, ChristenUnie, JA21, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP, 50Plus, VVD, Water Lokaal en Water Natuurlijk. Het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland bestaat uit 30 zetels. 26 zetels uit de partijen via de waterschapsverkiezingen.

De overige vier zijn geborgde zetels. Via LTO Noord en ZLTO vinden de benoemingen plaats voor twee zetels in de categorie Ongebouwd. Via de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) vinden de benoemingen plaats voor twee zetels voor de categorie Natuurterreinen.