Vragen over windmolen-initiatief Hank-Dussen

2 februari 2023, 18:48


Lokaal Nieuws

HANK/DUSSEN – De CDA Altena fractie heef kennisgenomen van de plannen voor een windturbinepark tussen Hank en Dussen.

Raadslid Claudia Schipper heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de betrokkenheid van het college bij de plannen, het overleg tussen de initiatiefnemer en de gemeente en de actuele status van het principeverzoek.

Schipper: “Vanuit de bevolking uit Hank en Dussen heb ik diverse vragen ontvangen van verontruste inwoners die hun zorgen hebben geuit. Ik begrijp dat en wil weten of het college voornemens is om medewerking te verlenen aan het initiatief en op welke manier de gemeenteraad betrokken zal worden bij de besluitvorming.”