In nieuwe OV-concessie toch een verplichting voor buslijnen naar Curio Prinsentuin in Andel

2 februari 2023, 21:03


Lokaal Nieuws

REGIO – Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft donderdag 2 februari het definitieve Programma van Eisen voor de OV-concessie West-Brabant vastgesteld.

Op het conceptprogramma zijn door de provincie 184 reacties ontvangen. In het definitieve programma zijn een aantal aanpassingen gedaan, onder meer de vereisten voor lijnen naar de onderwijsinstelling Curio Prinsentuin in Andel. Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen geeft aan dar ze goed naar alle opmerkingen en adviezen heeft geluisterd. Voor de buslijnen naar Andel is goed gekeken en daar is een passende oplossing voor gevonden. In het definitieve programma wordt de toekomstige vervoerder verplicht om in elk geval tot en met 2028 lijnen vanuit de gemeente Drimmelen, de gemeente Dongen en vanaf Kromme Nol naar Curio Prinsentuin in Andel te handhaven.

De volgende stap in het proces is het openstellen van de aanbestedingsprocedure. Halverwege maart kunnen geïnteresseerde marktpartijen inschrijven en het bestek opvragen. In december wordt bekend wie vanaf juli 2025 de nieuwe vervoerder in West-Brabant is. Met deze nieuwe OV-concessie is 32,55 miljoen euro aan subsidie per jaar mee gemoeid.