Vergunning uitbreiding Middenweg Andel verleend

1 februari 2023, 16:08


Lokaal Nieuws

ANDEL – Na een zorgvuldige afweging van alle belangen, heeft het college van Altena de gevraagde omgevingsvergunning aan de ondernemer aan de Middenweg 14 verleend. Dat betekent dat de ondernemer zijn kassencomplex mag uitbreiden en dat de huisvesting voor maximaal 274 arbeidsmigranten op eigen terrein moge

In de vergunning is opgenomen dat de huisvesting pas in gebruik mag worden genomen op het moment dat de ondernemer deze nodig heeft voor werkzaamheden in zijn eigen bedrijf. Om de belangen van de inwoners van Andel te borgen wordt een prestatieovereenkomst afgesloten en wordt een maatschappelijke impactanalyse uitgevoerd. 

Wethouder Sheikkariem: “De verlening van deze vergunning kent een lange weg van afwegen van belangen van zowel de ondernemer als de inwoners van Andel. We hebben gedegen en gedetailleerd onderzoek uitgevoerd dat hoort bij een aanvraag met een dergelijke impact op de omgeving. Als college hebben we ook zorgvuldig gekeken naar de belangen van onze inwoners in Andel. De vergunning wordt dan ook niet zomaar verleend. De ondernemer mag nu zijn bedrijf uitbreiden en arbeidsmigranten huisvesten op eigen terrein en zijn bedrijf laten groeien. Een van de belangrijkste zorgen van de inwoners is dat de arbeidsmigranten veel eerder naar Andel komen, dan dat zij nodig zijn voor het werk aan en in de kassen. We hebben een bepaling opgenomen in de vergunning die dit voorkomt. Daarnaast laten we een maatschappelijke impactanalyse uitvoeren waarbij zowel wij alsook de ondernemer nadrukkelijk de intentie heeft uitgesproken de aanbevelingen op te volgen. Wij verwachten dat met deze aanvullingen op de verleende vergunning, de inwoners van Andel en de ondernemer op een goede en fijne manier samen kunnen wonen en werken in Andel.”