CDA-afdeling van Waterschap Rivierenland trapt campagne waterschapsverkiezingen af met fotowedstrijd

24 januari 2023, 07:55


Regio Info

REGIO – Als aftrap van de campagne voor de waterschapsverkiezingen houdt de CDA-fractie Waterschap Rivierenland een fotowedstrijd, met als thema ‘Samenleven met water’. 

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Waterschappen en daarmee ook voor Waterschap Rivierenland. De opgaven waar het waterschap mee te maken heeft groeien. Dit is niet alleen te wijten aan het veranderende klimaat, maar ook aan de groeiende context waarin het waterschap opereert. Inwoners, bedrijven en diverse overheden spelen daarbij een belangrijke rol. “Ons klimaat verandert, maar de context ook. We zijn er allemaal bij betrokken. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om verstandige keuzes te maken”, aldus Esther Groenenberg, heemraad en lijsttrekker van de CDA kieslijst voor Waterschap Rivierenland. Klimaatadaptatie kan geen doel op zich zijn, maar moet een vanzelfsprekende afweging zijn bij alle keuzes die worden gemaakt. Betaalbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. Groenenberg: “Het geeft daarmee weer dat we stilstaan bij de gevolgen van onze keuzes nu en op de generaties na ons. Dat is wat we als CDA willen nastreven, geen korte termijn politiek, maar nadenken over de toekomst.”

Groenenberg: “Water is de bron van ons leven. We zijn ervan afhankelijk voor onze voeding en gezondheid. Maar water kan ook uitdagingen met zich meebrengen, zoals overstromingen en droogte. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem. We hopen dat de foto’s die worden ingezonden laten zien hoe belangrijk en mooi het is om samen te leven met het water.” De vijf mooiste foto’s zullen met vermelding van de fotograaf worden gebruikt als campagnebeelden voor de waterschapsverkiezingen. De deadline voor het aanleveren van een foto is zaterdag 11 februari 2023 via fotowaterschaprivierenland@gmail.com.