TenneT op zoek naar oplossing voor knelpunt in landelijke hoogspanningsnetwerk

20 januari 2023, 17:15


Lokaal Nieuws

REGIO – Netbeheerder TenneT is samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op zoek naar een oplossing van een knelpunt in het landelijke hoogspanningsnetwerk tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg.

Er zijn nu twee mogelijke globale tracés in beeld. Eén daarvan gaat via Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam over de Biesbosch richting Geertruidenberg. Het andere maakt via Zwijndrecht, Hoeksche Waard en Moerdijk een omweg naar Geertruidenberg. Of er daadwerkelijk hoogspanningsmasten in de Biesbosch komen is hoogst onzeker.

De Biesbosch is een Natura 2000 gebied en van groot ecologisch belang voor planten en diersoorten. Volgens TenneT is het daarom niet gemakkelijk om er leidingen over te trekken. De netbeheerder benadrukt dat nog niets vaststaat. Het gaat nu alleen nog om twee zoekgebieden. Voor de zomer wordt bekend welke tracés daadwerkelijk in onderzoek gaan. Het besluit over waar het nieuwe hoogspanningstracé gaat komen, valt dan volgend jaar.