VVD Altena stelt vragen over uitgifte van pacht percelen

6 januari 2023, 17:55


Lokaal Nieuws

ALTENA – Enige tijd geleden konden agrariërs zich inschrijven om een perceel gemeentegrond te pachten van de gemeente Altena. Sinds kort zijn de regels rondom het pachten van gemeentegronden veranderd.

Percelen moeten nu om de zoveel tijd publiekelijk aangeboden worden en gaan daarmee niet automatisch naar dezelfde pachtheer. Er is nu voor een loting systeem gekozen tegen een vooraf bepaalde prijs. Daarmee is bepaalde grond na vele jaren nu ineens toegewezen aan een andere pachtheer.

Jan Kolff van VVD Altena vraagt aan het college om opheldering inzake dit proces. Hij wil weten waarom er voor een loting gekozen is. Volgens de partij is de pachters nu geen eerlijke kans geboden. Tevens blijkt dat landbouwers, die al vele jaren hetzelfde perceel pachten, pas laat geïnformeerd zijn over de herverdeling van deze gemeentegronden. Enkele pachters hebben voor het nieuwe jaar al geïnvesteerd, in bijvoorbeeld graszaad, terwijl nu blijkt dat zij het perceel niet langer meer kunnen gebruiken. Kolff stelt dat de gemeente de landbouwers minimaal een jaar van tevoren had moeten informeren.