Burgemeester Lichtenberg ziet niets in lokaal vuurwerkverbod

5 januari 2023, 11:34


Lokaal Nieuws

ALTENA – Burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena ziet niets in het instellen van een lokaal vuurwerkverbod, zoals onder meer in Schiedam en Nijmegen van kracht was.

Twaalf gemeenten in ons land verboden de voorbije jaarwisseling hun inwoners om vuurwerk af te steken. Het lokale verbod werd nauwelijks opgevolgd. Het aantal slachtoffers met verwondingen door vuurwerk neemt jaarlijks toe. Volgens burgemeester Lichtenberg wordt de grootste overlast ervaren door het zware illegale vuurwerk en niet door wat er legaal alleen op oudejaarsdag mag worden afgestoken.

Het gemeentebestuur van Altena is dan ook van mening dat door een verbod op vuurwerk de kans ontstaat dat er naar alternatieve, overlast gevende vormen gezocht wordt om de jaarwisseling te vieren en er meer kans is op het gebruik van zwaarder illegaal vuurwerk. Daarnaast is het volgens de gemeente lastig om overlast van vuurwerk te handhaven. Volgens Altena moet de samenleving zelf een weg zoeken naar het vieren van een jaarwisseling die veilig en plezierig is.