Tarieven van Brabant Water gaan in 2023 flink omhoog

30 december 2022, 19:27


Lokaal Nieuws

REGIO – De tarieven van Brabant Water gaan volgend jaar met 22,3 procent omhoog.

De stijging houdt verband met de sterk gestegen energieprijs, de hogere grondstofprijzen en hogere loonkosten als gevolg van nieuwe cao-afspraken voor de Nederlandse drinkwatersector. Ook wordt er in het afzetgebied zuiniger omgegaan met water, wat leidt tot een hogere prijs per liter.

Brabant Water probeert op andere manieren de stijgende kosten van drinkwater en daarmee de tariefstijging te beperken. Zo worden er geen reserveringen gemaakt voor investeringen en het vastrecht blijft. Toch verplicht de Drinkwaterwet dat Nederlandse drinkwaterbedrijven een tarief door te rekenen dat kostendekkend is. Daarom komt de tariefstijging voor 2023 uit op 22,3 procent.