Gebrekkige communicatie van gemeente (mogelijk) nekslag voor stichting

22 december 2022, 14:35


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op 28 november heeft de Stichting Verkeersveiligheid Altena (SVA) aan de gemeenteraad van Altena laten weten dat ze in 2023 zal gaan stoppen. Hiervoor worden een paar redenen genoemd, maar de stichting beklaagt zich met name over de slechte communicatie vanuit de gemeente.

Progressief Altena betreurt de geschetste situatie en heeft naar aanleiding daarvan schriftelijke vragen gesteld. Christian Alderliesten, fractievoorzitter Progressief Altena: “SVA zet zich sinds 2018 in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit is ook voor ons een belangrijk onderwerp; denk aan schoolroutes, kronkelende dijkwegen, gevaarlijke kruispunten en verkeer in de kernen.”

Volgens Alderliesten maakte dit het lezen van de brief extra pijnlijk. “Natuurlijk kunnen er fouten gemaakt worden en ook de gemeente heeft te kampen met capaciteitsproblemen. Maar burgers raken gefrustreerd en haken af als de communicatie niet op orde is. Samen staan we aan de lat voor een leefbaar en (verkeers)veilig Altena, dus is het college nu aan zet om te onderzoeken of gesprekken met de stichting nog mogelijk zijn.”