Vragenlijst voor ondernemers inzake huisvesting

18 december 2022, 10:35


Regio Info

ALTENA – Hoe waardeert u als ondernemer de huidige bedrijvenlocaties in Altena? En welke huisvestingsbehoefte heeft u in de toekomst? Laat het weten via de digitale vragenlijst van de gemeente Altena.

In Altena is meer vraag naar huisvestingslocaties voor bedrijven, dan er locaties beschikbaar zijn. Met het onderzoek wil de gemeente de behoefte actualiseren en preciezer in kaart brengen. Hoe meer ondernemers de vragenlijst invullen, hoe vollediger het beeld en hoe gerichter de gemeente aan de slag kan. Het invullen van de vragenlijst kan via altena.bro.nl.

De resultaten van de enquête gaat de gemeente gebruiken om een Agenda Bedrijventerreinen op te stellen. Deze agenda benoemt de toekomstige opgaven voor bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen en werkt daaraan gekoppelde acties voor de komende jaren uit. Dit gaat dan over hoeveel en waar er uitbreiding van bedrijventerreinen nodig is in de toekomst. Maar ook welke acties nodig zijn om de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen te waarborgen.