Gemeente Altena erkent waarde van NATO-brugpijlers bij Sleeuwijk

16 december 2022, 17:02


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – AltenaLokaal stelde onlangs schriftelijke vragen over de NATO-brugpijlers bij Sleeuwijk.

De partij stelde vragen, omdat zij bang was dat bij de reconstructie van de A27 dit militair erfgoed zou verdwijnen. De gemeente Altena geeft als reactie op deze vragen aan dat zij op de hoogte is van het bestaan en het verhaal van de betonnen NATO-brugpijlers langs de uiterwaarden in Sleeuwijk. De gemeente erkent de waarde ervan en ziet vooralsnog geen ontwikkelingen die dit militaire erfgoed bedreigen.

De brugpijlers zullen worden vermeld in de digitale kwaliteitsatlas die in voorbereiding is. Daarnaast is de gemeente aan het bekijken hoe er in de toekomst meer blijvende bekendheid aan de brugpijlers gegeven kan worden. De kans bestaat dat de brugpijlers worden aangewezen als rijksmonument. Volgend jaar zal er namelijk een beperkt aanwijzingsprogramma volgen met betrekking tot de Koude Oorlog periode.