342 kilometer dijktraject voldoet niet de nieuwe veiligheidsnorm

16 december 2022, 15:37


Geen categorie
Lokaal Nieuws

REGIO – Waterschap Rivierenland heeft alle primaire getoetst onder de nieuwe veiligheidsnorm.

Uit de beoordeling blijkt dat de dijken langs de grote rivieren nog niet klaar zijn voor de toekomst. Dit betekent niet dat ze nu onveilig zijn. Het laat wel zien dat de dijken nog niet klaar zijn voor de toekomst. Op dit moment werkt het waterschap aan dijkversterkingsprojecten met een totale lengte van 160 kilometer. Nog eens 342 kilometer dijktraject voldoet niet aan de norm en moet voor 2050 ook versterkt worden. Het gaat om de dijktrajecten die liggen aan de zuidkant van de Waal van Nijmegen tot Werkendam en langs de Merwede van Gorinchem tot Streefkerk.

Het bestuur van het waterschap heeft de resultaten vastgesteld en ze zijn ingediend bij de toezichthouder, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. In 2023 presenteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Landelijke Veiligheidsbeeld aan de Tweede kamer.