AltenaLokaal stelt vragen over verkeersveiligheid Sleeuwijk

14 december 2022, 17:50


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – AltenaLokaal heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Altena over de verkeersveiligheid op de kruising De Nieuwe Roef – Rijksstraatweg in Sleeuwijk.

Zij menen dat, hoewel de verkeerssituatie overzichtelijk lijkt, de dagelijkse praktijk anders uitpakt. Zeker op tijdstippen dat het druk is met fietsende scholieren van en naar het nabijgelegen Altena College. Fietsers hebben namelijk voorrang op het kruisende gemotoriseerd vervoer, maar die voorrang wordt door automobilisten niet altijd verleend.

AltenaLokaal vraagt zich af of het college hier al eerder signalen over heeft ontvangen en of daar iets mee gedaan is. Zij horen graag op welke termijn deze situatie wordt aangepakt.