Gemeente Altena en Bouwlinie tekenen koopovereenkomst voor bouw 90 woningen aan de Langestraat in Wijk en Aalburg

9 december 2022, 09:34


Lokaal Nieuws

WIJK EN AALBURG – Wethouder Hans Tanis en directeur-bestuurder van Bouwlinie Gerrit Breeman hebben een koopovereenkomst getekend voor grond in de Langestraat in Wijk en Aalburg.

Beide partijen hebben grond in het gebied Polstraat–Maasdijk–Langestraat. De grond van de gemeente wordt met de ondertekening verkocht aan Bouwlinie, om een nieuwe wijk te realiseren van 90 woningen. Wethouder Hans Tanis: “We zijn opnieuw een stapje verder in dit woningbouwproject. De vraag naar nieuwe woningen in Wijk en Aalburg is groot. Het gebied aan de Langestraat staat dan ook niet zonder reden op onze prioriteitenlijst van woningbouwprojecten in Altena. Er ligt een mooi plan voor verschillende type woningen, waar veel van onze inwoners om zitten te springen.” Directeur-bestuurder van Bouwlinie en Bazalt Wonen Gerrit Breeman: “Het plan is inderdaad om een gevarieerde wijk te bouwen. We hebben het dan over sociale huurwoningen zowel in rijwoningen als in appartementen. Goedkopere rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. We kijken er naar uit te starten met de bouw.”

In maart buigt de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan. Bij goedkeuring hiervan kan Bouwlinie daarna voorbereidingen treffen om eind 2023 te kunnen starten met de bouw. Omwonenden van het gebied hebben meegedacht bij het plan. Deze betrokkenheid van de omgeving heeft onder andere een waardevolle bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het stedenbouwkundigplan. Ook bij het vervolgtraject blijven de gemeente en Bouwlinie in gesprek met de omwonenden en andere betrokkenen. Andere betrokkenen bij het project zijn de volkstuinders, die nu grond huren op deze locatie. De gemeente en Bouwlinie zorgen voor een passend alternatief voor deze volkstuinders.