Gemeente Altena, bibliotheek Altena en Da Vinci College ondertekenen Taalakkoord voor aanpak laaggeletterdheid

6 december 2022, 18:03


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het Taalakkoord is een leidraad om laaggeletterden te herkennen en te helpen bij het verder ontwikkelen van basisvaardigheden.

Moeite met lezen, schrijven, het gebruiken van de computer en rekenen brengt op zichzelf al de nodige uitdagingen met zich mee. Dit heeft directe gevolgen voor de laaggeletterde en voor de samenleving. Op 1 december ondertekenden gemeente Altena, Bibliotheek Altena en Da Vinci College het Taalakkoord voor aanpak laaggeletterdheid. Door de handen ineen te slaan en afspraken vast te leggen in het Taalakkoord, wordt de cirkel doorbroken.

Wendy van Ooijen, wethouder: “Het is onze missie om laaggeletterden de kansen te bieden die ze verdienen door hun basisvaardigheden te verhogen. Dit doen we enerzijds door actief de doelgroep te benaderen, anderzijds door professionals in de gemeente te ondersteunen in alert te zijn op signalen van laaggeletterdheid. We hopen dan ook dat ook andere organisaties binnen Altena aansluiten bij het Taalakkoord.”

We spreken van laaggeletterdheid als iemand grote moeite heeft met lezen, schrijven, het gebruiken van de computer en/of rekenen en het begrijpen en toepassen van informatie. Laaggeletterden ondervinden door hun beperkte vaardigheden regelmatig drempels om aan de eisen van onze complexe samenleving te voldoen. Zowel tijdens het dagelijkse- als werkzame leven. Laaggeletterdheid is iets anders dan analfabetisme. Analfabetisme betekent niet kunnen lezen en schrijven. Iedere woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur voor laaggeletterden in de bibliotheek in Woudrichem. Wilt u aansluiten bij het Taalakkoord? Neem voor meer informatie contact op met: Nathalie Doest, e-mail: n.doest@gemeentealtena.nl, telefoon 0183 -516964.