Oudendijkers tegen komst bedrijfsverzamelgebouw

30 november 2022, 21:11


Lokaal Nieuws

OUDENDIJK – Er is grote onrust in Oudendijk ontstaan nu de gemeente Altena een vergunningaanvraag voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op Oudendijk 7 niet heeft afgewezen.

Op vrijdag 25 november overhandigden betrokken Oudendijkers 340 bezwaarschriften tegen de verleende vergunning aan de gemeente. Hoewel omwonenden Gerbrand Sterrenburg-Buijs, Nicole Dekker, Yvonne Verheijen en Jeannette Zwijnenburg zichtbaar teleurgesteld zijn door de verhindering van de wethouders Shah Sheikkarim en Anneloes van der Hunnik, overheerst bij hen toch een tevreden gevoel. “Wij zijn zelf erg onder de indruk van de betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel binnen onze kleine gemeenschap”, zegt Sterrenburg-Buijs. “Een gemeente die burgerparticipatie en dialoog met de eigen bevolking hoog in het vaandel heeft staan, kan hier toch niet omheen.”

De grootste angst van de Oudendijkers betreft de verkeerveiligheid. De weg die door de lintbebouwing loopt is smal en er zijn nauwelijks parkeerplaatsen naast de weg. “Met de komst van een bedrijventerrein wordt de situatie nog onveiliger”, stelt Jeannette Zwijnenburg vast. “We houden nu soms al ons hart vast als er grote voertuigen rakelings langs onze schoolgaande kinderen rijden.” Onbegrijpelijk dus als de gemeente niet ingrijpt, vindt Sterrenburg-Buijs: “Zeker als je weet dat een transportbedrijf dat hier vroeger gehuisvest was met name met het oog op de verkeersveiligheid op verzoek van de toenmalige gemeente Woudrichem naar de Rietdijk is verhuisd. Daarna is het perceel niet meer gebruikt. Het is dus niet logisch dat de huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, in onze kwetsbare woonkern ineens een bedrijventerrein gaat ontwikkelen.”

Hoewel de gemeente inmiddels voornemens is om een vergunning te verlenen aan deze projectontwikkelaar, vertrouwen de omwonenden erop dat de onafhankelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat het zeer onwenselijk is in een kleine kern te plaatsen. Het oordeel van deze commissie zal naar verwachting pas volgend jaar plaatsvinden. Tot het advies aan het College is overhandigd en er een definitief besluit ligt over het verstrekken van een vergunning, mogen er tot opluchting van de omwonenden geen werkzaamheden voor uitbreiding plaatsvinden. Sterrenburg-Buijs: “Er is dus nog tijd voor de gemeente om serieus met ons als omwonenden in gesprek te gaan en ons ook te betrekken bij het nadenken over mogelijke alternatieven voor deze locatie.”