Kosten onderhoudswerkzaamheden haven Vissershang fors hoger

29 november 2022, 21:03


Lokaal Nieuws

HANK – De kosten van de onderhoudswerkzaamheden in de haven Vissershang in Hank vallen fors hoger uit dan de gemeente Altena van tevoren had voorzien.

In de haven moet een stalen damwand vervangen worden en er moeten baggerwerkzaamheden verricht worden. De kosten vallen hoger uit omdat de damwand drukkend aangebracht moet worden om schade te voorkomen. Daarnaast zijn de materiaal prijzen enorm gestegen. Verder moet er bij de werkzaamheden rekening gehouden worden met ontplofbare oorlogsresten. De kans daarop is volgens het college erg klein, maar niet geheel uit te sluiten.

Om gevaarlijke situaties en de kans op het bezwijken van de damwandconstructie te voorkomen, laat de gemeente de onderhoudswerkzaamheden toch doorgaan. De extra kosten bedragen zo’n 390.000 euro.