Inzameling oud papier met vrijwilligers in 2023 niet meer haalbaar

30 november 2022, 20:14


Lokaal Nieuws

ALTENA – Het college van Altena heeft de gemeenteraad verder op de hoogte gebracht over de ontwikkelingen omtrent de inzameling van het oud papier.

Met de inzamelende organisaties is overleg gevoerd. Zij zijn samen met de gemeente tot de conclusie gekomen dat in 2023 de inzameling van oud papier met vrijwilligers niet haalbaar is. De huidige inzamelaar heeft aangeboden om in 2023 doordeweeks overdag het oud papier in te zamelen. Tevens wil de inzamelaar om niet beladers beschikbaar stellen.

Het komende halfjaar wordt onderzocht met de inzamelende organisaties of vanaf 2024 de inzameling van het oud papier met vrijwilligers hervat kan worden. Besloten is om een financiële tegemoetkoming aan de inzamelende verenigingen te verstrekken voor 2023. De tegemoetkoming zal aan de inzamelende organisaties worden verstrekt op basis van het gemiddelde tonnage papier dat zij hebben ingezameld in de jaren 2019, 2020 en 2021.