Onderhoud uw sloot op tijd: controle in Altena vanaf 1 december

25 november 2022, 08:25


Regio Info

REGIO – Vanaf 1 december controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van sloten in Altena. In deze ‘schouw’ bekijkt Waterschap Rivierenland of eigenaren van grond aan de sloot zorgen dat water goed door kan stromen.

Daarmee wordt wateroverlast in de natte winter voorkomen. Elders in het rivierengebied vond deze schouw al plaats in november. Water kan niet stromen door een dichtgegroeide sloot of verstopte duiker. Daarom moeten eigenaren langs de sloot overtollige begroeiing en vuil weghalen. 

Het onderhoud moet in Altena vóór 1 december in orde zijn. Wie te laat is, loopt het risico dat het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de eigenaar. Bij het onderhoud moet de eigenaar rekening houden met (beschermde) flora en fauna. Het is van belang deze soorten te sparen. Waar begroeiing de doorstroming van water niet belemmert, kan het blijven staan. Als een eigenaar van grond langs de sloot twee jaar na elkaar het onderhoud niet in orde heeft, is ‘herhaaldelijk overtreder’. Is het onderhoud in het derde jaar opnieuw niet in orde, dan legt het waterschap een dwangsom op.