Inwoners Andel dienen zienswijzen in tegen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

16 november 2022, 16:58


Lokaal Nieuws

ANDEL – Meer dan de helft van de inwoners boven de 18 jaar uit Andel hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente Altena, vanwege de aangevraagde omgevingsvergunning voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. In deze zienswijzen wordt gevraagd de vergunning niet te verlenen.

Het belangrijkste argument van de inwoners is dat de aangevraagde huisvesting te grootschalig is ten opzichte van het aantal inwoners van het dorp. Als het aantal inwoners van Andel ineens met 10% zou stijgen, zou de leefbaarheid in het dorp onder druk komen te staan. Daarnaast heeft de kernwethouder van Andel aangegeven dat er de komende jaren geen huizen bijgebouwd worden omdat de voorzieningen van het dorp daar niet tegen bestand zouden zijn. Daaruit valt op te maken dat ze ook niet bestand zouden zijn tegen grootschalige huisvesting.

De aanvrager vindt het noodzakelijk om arbeidsmigranten te huisvesten vanwege de gewenste uitbreiding van glastuinbouw, maar omdat die kassen er nog niet staan vinden de inwoners van Andel het niet logisch dat huisvesting voorrang zou krijgen. Zij hopen dat het college en de gemeenteraad naar hun argumenten luisteren en een verantwoorde beslissing nemen.