Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Stichting Reanimatie Altena en gemeente

15 november 2022, 18:20


Lokaal Nieuws

ALTENA – Op 24 november 2021 is aan de gemeenteraad een eenduidig beleid gepresenteerd voor de instandhouding van een goed functionerend AED-netwerk in de gemeente Altena. Om zo adequaat en snel mogelijk hulp te kunnen bieden aan inwoners die getroffen worden door een hartstilstand.

Sinds dit jaar is de Stichting Reanimatie Altena de coördinator voor het AED-netwerk en contactpersoon voor betrokkenen. Met inzet van de werkgroep AED, een groep enthousiaste vrijwilligers, bewaakt de stichting het overzicht en het benodigde onderhoud en vervanging van alle AED’s in Altena. In opdracht van de stichting vinden noodzakelijke onderhouds- of vervangingswerkzaamheden aan het netwerk plaats. “Al deze afspraken zijn vastgesteld in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Reanimatie Altena. De samenwerkingsovereenkomst definieert de activiteiten, rollen en taken van de gemeente en de stichting. Het AED-netwerk past mooi bij een Vitaal Altena”, aldus wethouder Shah Sheikkariem.

Op vrijdag 11 november is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door wethouder Shah Sheikkariem, wethouder gezondheid, Henk Brouwer, voorzitter van de stichting en de secretaris, Ria van der Linden. Dit officiële moment vond plaats in het paviljoen van tennisvereniging Woudrichem. Deze vereniging heeft onlangs hun AED-apparaat van binnen in het paviljoen naar de buitenmuur verplaatst, zodat deze voor algemeen gebruik ingezet kan worden. Naast de wethouder en bestuursleden van de stichting waren ook enkele leden van de werkgroep AED aanwezig.