Progressief Altena luidt noodklok bij provincie over plannen Openbaar Vervoer

2 november 2022, 11:36


Lokaal Nieuws

ALTENA – De schrik zit er goed in bij diverse maatschappelijke partners, inwoners en gemeente Altena na het bekend worden van de huidige plannen van provincie Noord-Brabant.

Voor de nieuwe concessie in 2025 wil de provincie snijden in een aantal buslijnen voor scholieren, met name van en naar het Curio Prinsentuin. Het is ook nog onzeker of de reguliere buslijn tussen Werkendam en Dordrecht kan blijven bestaan. De gevolgen hiervan zullen groot zijn voor zowel inwoners als reizigers van buiten Altena. Zelfs de plannen voor de realisatie van een transferium in Andel zijn onzeker geworden. Daarom heeft Progressief Altena direct contact gelegd met de moederpartijen in de provincie. Statenlid Bart Verkade van de provinciale GroenLinks fractie heeft hierover diezelfde dag nog vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

“Progressief Altena wil de bereikbaarheid in landelijke gebieden terug op niveau brengen! Men moet hier niet louter afhankelijk zijn van de auto: voorzieningen moeten voldoende bereikbaar en beschikbaar zijn voor de inwoners. Zowel de leefbaarheid als de duurzaamheid zijn hiermee gediend. Juist op het ‘eiland van Altena’ zijn wij erg afhankelijk van het openbaar vervoer, waarbij de kwetsbaarheid vanwege de noodzakelijke oeververbindingen ook al erg hoog is”, aldus Christian Alderliesten, fractievoorzitter van Progressief Altena.

Juist deze week heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een onderzoek gepubliceerd waarin blijkt dat het OV buiten de Randstad onder grote druk staat. Alderliesten: “Binnen de gemeente Altena hebben wij hier al lange tijd aandacht voor gevraagd en zoeken we met elkaar naar een passende oplossing.” Progressief Altena wil via haar provinciale collega’s een verdere verschraling van het openbaar vervoer in Altena voorkomen en roept op om juist te investeren in een robuust openbaar vervoernetwerk. De partij benadrukt daarbij de kwetsbaarheid van de leefbaarheid op het platteland, het belang van toegankelijkheid van de voorzieningen en alle negatieve aspecten voor het milieu.