Pilot met kleine windmolens bij agrarische bedrijven tijdelijk stopgezet

9 oktober 2022, 15:54


Lokaal Nieuws

ALTENA – De pilot met kleine windmolens bij agrarische bedrijven, die is geïnitieerd door ZLTO, is tijdelijk stopgezet vanwege de onzekere marktomstandigheden. Dat meldt het college van Altena in een raadsinformatiebrief.

Vanuit de ZLTO is eerder dit jaar een initiatief ontstaan voor een pilot met kleine windturbines bij agrarische bedrijven binnen de gemeente Altena. De pilot had als doel om de bedrijfsvoering van agrariërs te verduurzamen en energieneutraliteit op bedrijfsniveau te bereiken door het plaatsen van één of meer kleine windturbines.

Volgens het college zijn de huidige marktomstandigheden voor zowel de aanschaf van kleine windturbines, als voor energie op dit moment erg turbulent. Dit brengt voor de agrariërs die geïnteresseerd zijn in de pilot veel onzekerheden met zich mee. Hierdoor vinden zij en hun financiers het niet verantwoord om nu te investeren in een kleine windturbine. Het stopzetten van de pilot is niet definitief. Als de marktomstandigheden verbeteren, kan ZLTO besluiten de pilot opnieuw op te starten.