Gemeente Altena lijkt vergunning te gaan verlenen voor huisvesting arbeidsmigranten

9 oktober 2022, 15:52


Lokaal Nieuws

ANDEL – De huisvesting van maximaal 274 arbeidsmigranten bij de Andelse orchideeënkwekerij Middenweg Agro BV in Andel is een stap dichterbij gekomen.

Uitgebreid onderzoek heeft opgeleverd dat de gemeente Altena juridisch geen mogelijkheden heeft de vergunning hiervoor te weigeren. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders. De vergunningsaanvraag van het bedrijf moet getoetst worden aan het bestemmingsplan, zoals dat was vastgesteld ten tijde van de aanvraag. Daarin was een open norm voor wat betreft het aantal arbeidsmigranten opgenomen.

Om deze reden is het college voornemens een vergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan men schriftelijk een zienswijze indienen. Daarna zal de gemeente een definitief besluit nemen over de aanvraag.