Toenemende schade door groeiende beverpopulatie

5 oktober 2022, 17:34


Lokaal Nieuws

REGIO – De beverpopulatie is de laatste jaren hard gegroeid. Meer bevers betekent echter ook meer schade en risico. De bever ondergraaft dijken, wegen en spoorlijnen wat schade oplevert aan cruciale infrastructuur. Waterschap Rivierenland roept daarom op voor een landelijke aanpak.

Steeds vaker graven bevers holen in dijken en kades, of ze bouwen dammen in sloten en stuwen. Het waterschap herstelt de schades, maar het aantal schades neemt toe. Uit vergelijkende cijfers blijkt dat Waterschap Rivierenland behoort tot de waterschappen met de meeste schades. Tussen 2019 en 2021 verdrievoudigde het aantal schades bij Waterschap Rivierenland van 10 naar 27, in zowel dijken als sloten. Ook de kosten stegen in deze periode van € 29.000 naar € 74.000. De inzet van medewerkers verviervoudigde van 400 naar 1802 uur. De toename zet dit jaar opnieuw sneller door. Uit voorlopige cijfers blijkt dat Waterschap Rivierenland tot 1 oktober 2022 beverschade aantrof op minstens 20 locaties. De kosten van herstel en preventieve maatregelen lopen nu al op richting € 150.000.

Inmiddels zijn er ruim 5.000 bevers in Nederland, wat er ooit slechts tientallen waren. Nu de bever steeds meer schades en risico’s oplevert, verwacht het waterschap nu regie van het Rijk.