Vrije Volkspartij Altena zet vraagtekens bij betrouwbaarheid college van Altena

20 september 2022, 17:44


Lokaal Nieuws

ANDEL – Het college van Altena is er onlangs door de bezwaarschriftencommissie op gewezen dat het onrechtmatig heeft gehandeld door de vergunningaanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Andel buiten behandeling te stellen.

Afgelopen zomer werd het college hierover ook al door de rechtbank teruggefloten. De Vrije Volkspartij Altena stelt de vraag waarom het college de gemeenteraad niet heeft geïnformeerd over de juridische stand van zaken van dit dossier.

De partij hoopt dat de inwoners van Andel erbij betrokken worden om zo de onrust te beperken en ervoor te zorgen dat het college niet opnieuw juridisch in de fout gaat.