Vergunning glastuinbouwbedrijf Middenweg wordt alsnog in behandeling genomen

11 september 2022, 18:04


Lokaal Nieuws

ANDEL – De gemeente Altena heeft in september 2021 de aangevraagde vergunning door glastuinbouwbedrijf Middenweg Agro B.V. voor onder meer het vestigen van 274 arbeidsmigranten buiten behandeling gesteld. Hierop heeft de aanvrager bezwaar ingediend.

De Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft het bezwaarschrift behandeld en aangegeven dat de buitenbehandelingstelling onrechtmatig was en dat de aanvraag derhalve opnieuw in behandeling zou moeten worden genomen. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

De aanvraag wordt nu dus verder in behandeling genomen. De gemeente Altena merkt wel op dat dit nog geen beslissing is op de aanvraag en daarmee dus nog geen besluit is afgegeven of de vergunning al dan niet wordt verleend voor de huisvesting van de 274 arbeidsmigranten.