College kent geen locaties waar nieuwe woonunits worden gebouwd

23 Juli 2022, 18:14


Lokaal Nieuws

ALTENA – ChristenUnie Altena stelde eerder vragen aan het college over het feit dat zij op diverse plaatsen units ziet verschijnen bij agrarische bedrijven en op bedrijventerreinen.

De units zouden gebruikt worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college geeft als antwoord op de vragen dat deze units niet bij haar bekend zijn. Het college wil graag informatie van ChristenUnie Altena ontvangen, wanneer zij constateren dat er ergens units voor de huisvesting van arbeidsmigranten gebouwd worden. Het college geeft aan dat als bouwwerken worden aangetroffen die niet bekend zijn of daar melding van krijgen, zal de gemeente daar toezicht op houden en zo nodig handhavend optreden. Er zijn bij de gemeente meer dan tachtig bestaande locaties bekend, waar arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Het momenteel niet mogelijk om in de gemeente Altena vergunningen te verstrekken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De planning is om de beleidsregels in het vierde kwartaal van dit jaar vast te stellen.