AltenaLokaal blijft pleiten voor Agrarisch Innovatie Fonds Altena

10 Juli 2022, 10:46


Lokaal Nieuws

ALTENA – AltenaLokaal wil een noodplan voor agrariërs in Altena die in de financiële problemen komen door de stikstofcrisis.

Vanuit dat fonds kunnen boeren ook worden geholpen als ze willen innoveren, de overstap willen maken naar biologische bedrijfsvoering of recreatiewoningen willen neerzetten om aan extra inkomsten te komen. Een motie die de partij daartoe dinsdag indiende haalde het niet.

Andere partijen vinden het nog te vroeg voor een dergelijk fonds en het gaat hen veel te ver. Ook al ontbreekt nu dus de steun, AltenaLokaal laat het idee voor zo’n noodfonds nog niet los. De partij wil de gemeenteraad op een later moment alsnog proberen te overtuigen van het nut van een Agrarisch Innovatie Fonds Altena.