Samenwerking tussen gemeente Altena en gemeente Oosterhout

10 Juni 2022, 18:27


Lokaal Nieuws

REGIO – Thuiswonende mensen met dementie maken beperkt gebruik van de beschikbare dagactiviteiten. Ook in Oosterhout en Altena is dat het geval. De twee gemeenten werken samen om dit te verbeteren.

In beide gemeenten zijn er signalen dat thuiswonende mensen met dementie maar beperkt gebruik maken van het huidige aanbod aan dagactiviteiten. Ook de huidige data onderstrepen dat. In Oosterhout zijn er 1074 thuiswonenden met dementie, terwijl de casemanagers dementie slechts 10% daarvan in beeld hebben. In Altena zijn er dat 962 waarvan 20% in beeld is. Naast het schetsen van een lokaal beeld van de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep wordt er een behoeftenonderzoek uitgevoerd.

Belangrijk om naast het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de mensen met dementie ook onderzoek te doen naar de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep. Met verschillende partners binnen het Dementienetwerk zoals Surplus, GGD West-Brabant, en Alzheimer Nederland wordt onderzocht hoe men voor een toekomstbestendig aanbod aan dagactiviteiten kan zorgen. Mensen met dementie of mensen die betrokken zijn bij dementie wordt gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.

Heeft u dementie? Bent u partner of familielid van iemand met dementie? Komt u in uw koor of sportvereniging leden met dementie tegen of verzorgt u al dagactiviteiten voor mensen met dementie? De gemeente zoekt mensen die mee willen doen met het onderzoek. Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan contact op met Sandra Krebber via s.krebber@gemeentealtena.nl of 0183-516 601.