Wethouders benoemd en kritiek van oppositie over bestuursakkoord