Voldoende interese in kinderburgemeester en kindergemeenteraad in Altena

28 mei 2022, 07:03


Lokaal Nieuws

ALTENA – Uit een onderzoek van de gemeente Altena blijkt dat er voldoende interesse is in een kinderburgemeester en kindergemeenteraad. Het onderzoek werd gestart nadat in juli vorig jaar een motie werd aangenomen.

Hoewel uit navraag blijkt dat er interesse is in een kinderburgemeester en kindergemeenteraad, zien de meeste scholen geen kans om structurele inzet te leveren. De inspanning rondom het aanstellen en begeleiden zal dus hoofdzakelijk vanuit de gemeente moeten komen.

Er zijn verschillende scenario’s opgesteld voor de mogelijke komst van een kinderburgemeester en/of kindergemeenteraad, die worden voorgelegd aan de raad van Altena. Naast de scenario’s worden er ook alternatieve mogelijkheden aangedragen. Zo wordt gedacht aan informatieve filmpjes, debatwedstrijden, werkbezoeken, gastlessen en een prijsvraag voor het oplossen van een specifiek vraagstuk.