Roland van Vugt: ‘Eind deze week witte rook in Almkerk’

15 mei 2022, 14:41


Lokaal Nieuws

ALMKERK – Wethouder Roland van Vugt van CDA Altena meldt in het radioprogramma A-Magazine op Radio A-FM dat het komen tot een nieuwe coalitie in de gemeente Altena zich in de afrondende fase bevindt. Eind deze week hoopt hij de nieuwe coalitie te kunnen presenteren.

Volgens Van Vugt worden op dit moment de laatste punten op de i gezet. Hij spreekt uit dat men in Altena goed op schema loopt om te komen tot een nieuwe coalitie. Informateur Roel Augusteijn adviseerde eerder de gemeenteraad van Altena de formatie voort te zetten met CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena. Tussen deze partijen is het vertrouwen aanwezig om met elkaar te onderzoeken of gekomen kan worden tot een nieuw coalitieakkoord in Altena.

Bevestigd door de uitslag van de verkiezingen gingen deze vier grootste partijen per 4 april aan de slag onder leiding van formateur Nico van Mourik. De eerste weken van het formatieproces stonden vooral in het teken van kennismaken. Roland van Vugt: “Vervolgens hebben we teruggekeken naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd in Altena. Wat ging er goed, wat kan beter en wat zijn lessen voor de toekomst? En natuurlijk wat we de komende vier jaar in Altena willen gaan doen.” Ook de niet-coalitie partijen, die niet uitgenodigd zijn in het verdere formatieproces, zijn gevraagd naar hun input door de formateur. Burgemeester Lichtenberg is ook in gesprek geweest.

Al deze gesprekken, en de gesprekken met de coalitiepartijen, hebben geleid tot een nieuw concept coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Van Vugt: “Het moet geen slaapverwekkend stuk worden. Ook de gemeenteraad gaat nog met elkaar in debat over het dan gepresenteerde coalitieakkoord. Wat inwoners van Altena straks gaan lezen, is een mooie mix van alle partijprogramma’s van de coalitiepartijen.”

Roland van Vugt benoemt verder in het radio-interview dat de portefeuilles inmiddels verdeeld zijn en ook de bemensing rond is: “Hier kan ik nog niks over zeggen. Ook het aantal wethouders laat ik nog even in het midden. Dit gaan we eind van deze week zien en horen en misschien zit er ook wel een verrassing in…” Roland van Vugt geeft aan graag zelf nog een periode door te willen gaan als wethouder voor het CDA.