Senioren Platform Altena stuurt open brief naar college Altena

14 mei 2022, 06:02


Lokaal Nieuws

ALTENA – Met de zomervakantie in aantocht maakt Senioren Platform Altena zich zorgen over de vervanging van de hulp in de huishouding.

Hen bereiken signalen dat als er vervanging geregeld is men soms veel minder uren dan normaal krijgt, als men standaard drie uur hulp krijgt, wordt er nu maar één uur geboden. Bovendien zijn er waarschijnlijk veel nieuwe adressen die huishoudelijke ondersteuning krijgen, maar zijn niet alle nieuwe cliënten ervan op de hoogte dat men in geval van nood vervanging kan aanvragen. Senioren Platform Altena vraagt met klem aandacht voor deze groep senioren die hulp hard nodig heeft.

Net als vorig jaar is hen ten gehore gekomen dat het voor sommige huisartsenpraktijken in de gemeente Altena lastig is om hun praktijk in de vakantieperiode adequaat te bemensen, wat kan leiden tot verminderde dienstverlening aan de patiënten. Bij de huisartsenpraktijk in Wijk en Aalburg is dat het geval in week 17-31-32-33-43 en 52. Men wordt verzocht dan alleen te bellen als het echt geen uitstel kan hebben. Volgens Senioren Platform Altena kan een burger zelf niet altijd bepalen of iets uitstel kan hebben. Zij verwachten dat dit in een aantal gevallen tot groot ongemak voor een aantal (oudere) inwoners zal leiden en vraagt zich af in hoeverre dit zelfs tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Senioren Platform Altena vraagt in een brief aan het college of zij de problematiek onder de aandacht wil brengen bij de huisartsen en hen wil verzoeken de dienstverlening aan de burgers ook in vakantietijd zo optimaal mogelijk te waarborgen.