Nieuw bestemmingsplan voor De Kurenpolder

14 mei 2022, 18:19


Lokaal Nieuws

HANK – De gemeente Altena werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kurenpolder in Hank.

Hier werd al langere tijd over gesproken, maar nu is voorontwerpbestemmingsplan gereed. ‘Recreatiepark Kurenpolder’ heeft onder andere plannen voor een hotel. Door het nieuwe bestemmingsplan komt er op het terrein meer flexibiliteit en kan er sneller ingespeeld worden op ontwikkelingen in de markt. Voor het voorontwerpbestemmingsplan is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan geven aan dat de ontwikkelingen niet leiden tot onoverkomelijk hinder. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Recreatiepark Kurenpolder’ ligt vier weken ter inzage: vanaf vrijdag 29 april tot en met vrijdag 27 mei 2022 en kan onder andere worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.