Schriftelijke vragen van VVD Altena over tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen

6 mei 2022, 17:43


Lokaal Nieuws

ALTENA – Raadsleden Pim Bouman en Jan Kolff van VVD Altena hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Altena over de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen in de gemeente Altena.

In een verstuurde brief door VVD Altena van 15 april 2022 hebben zij het college van Altena gewezen op het initiatief van de firma Tankens. Dit bedrijf heeft de partij benaderd met een concreet plan voor het opvangen van vluchtelingen. Tankens heeft de beschikking over 23 casco woonunits en één demontabele woning. Daarnaast beschikt het bedrijf over vooralsnog onbenutte bouwgrond aan de Kerkverreweide te Wijk en Aalburg. Het aanbod is om de woonunits op deze grond te plaatsen en geschikt te maken voor bewoning door vluchtelingen. In totaal kunnen 60 personen worden gehuisvest.

VVD Altena heeft het college op 15 april 2022 gevraagd contact op te nemen met Tankens om deze plannen te bespreken. Echter heeft het bedrijf aan VVD Altena laten weten dat zij sinds 15 april nog niets hebben vernomen. VVD Altena: “Dit verbaast ons zeer. De nood is immers hoog. Onlangs heeft het rijk nog opgeroepen tot het creëren van meer opvanglocaties. Wij hebben u gewezen op een concreet aanbod en u doet hier vervolgens niets mee. Dit roept bij ons de vraag op of wellicht nog andere aanbieders wachten op een reactie.”