Gemeenteraad Altena wil meer zicht op planning en proces voor windturbines Avelingen

30 april 2022, 06:52


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeenteraad van Altena wil dat het college van Gorinchem het proces en de planning van de windturbines bij Avelingen gaat delen met de gemeente Altena.

Een motie daartoe ingediend door de collegepartijen en de VVD kreeg brede steun in de raad. Ook heeft de raad het college opgedragen te bevorderen dat de raad van Altena, als vertegenwoordiger van de bevolking, een rol kan spelen rond het thema draagvlak voor wind op Avelingen.

Een motie van de kersverse Vrije Volkspartij Altena haalde het niet. Die partij wilde de samenwerkingsrelaties met de gemeente Gorinchem tegen het licht houden en zo nodig de samenwerking op andere terreinen opschorten. Ook moest, als het aan de VVA lag, het college Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verzoeken in het lopend proces in te grijpen. De raad vond sancties richting Gorinchem echter te ver gaan en wilde juist belang hechten aan het zijn van een goede buur.