Woudrichem sluit de poorten op 3 mei: oefening hoogwater

26 april 2022, 15:59


Lokaal Nieuws

WOUDRICHEM – De poorten in de vesting Woudrichem sluiten op dinsdag 3 mei als oefening voor hoogwater. De Waterpoort en Loevesteinse Poort gaan die ochtend korte tijd dicht.

De gemeente Altena treft verkeersmaatregelen. De doorgang in de Waterpoort, net buiten de historische Gevangenpoort, is gestremd vanaf 09.30 uur. De parkeerplaatsen Op d’n Bol zijn enige tijd niet bereikbaar. De pont blijft bereikbaar, passagiers ondervinden wel enige hinder. De Loevesteinse Poort is dicht vanaf 10.30 uur. De vesting uit rijden kan dan alleen via de Koepoortstraat. We proberen de hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de schotbalken in orde zijn, hoe de samenwerking is met de gemeente en of procedures goed verlopen.

Bij extreem hoogwater beschermt het waterschap de vesting Woudrichem en het achterliggende Land van Heusden en Altena tegen hoogwater in de Merwede, Waal en Afgedamde Maas. Dat gebeurt door de sluiting van doorgangen in de stadswal. Tussen korenmolen Nooit Gedagt en de Groenendijk is de vesting onderdeel van de rivierdijk. De Waterpoort is één van de eerste coupures die sluiten in het rivierengebied, bij een waterstand in Lobith van 14,10m +NAP. De laatste keer was in januari 2018.