Onderhoudswerkzaamheden Wilhelminasluis van start

22 april 2022, 18:06


Lokaal Nieuws

ANDEL – In opdracht van Rijkswaterstaat start aannemer DEME Infra 25 april met onderhoudswerkzaamheden aan de Wilhelminasluis, ook wel Andelse sluis genoemd.

Tijdens de werkzaamheden, die aan de zuidzijde plaatsvinden, worden de bestaande remming- en geleidewerken verwijderd, tijdelijke drijvers geplaatst en een deel van het nieuwe remmingwerk gerealiseerd. Hierdoor blijven wachtplaatsen voor zowel recreatie- als beroepsvaart beschikbaar. Deze werkzaamheden zijn eind mei afgerond en zullen niet of nauwelijks tot overlast leiden voor omwonenden, scheepvaart of het wegverkeer.

In het najaar wordt het resterende remming- en geleidewerk aan de zuidzijde vernieuwd. Ook worden dan de remming- en geleidewerken aan de noordzijde vervangen en vinden er baggerwerkzaamheden plaats. Het remmingwerk of geleidewerk is een constructie waarmee schepen worden afgeremd of geleid als ze een zogenaamd kunstwerk, zoals een brug of sluis, naderen. Het remmingwerk kan een schip soms ook de gelegenheid bieden te wachten voor een gesloten brug of sluis. Vroeger was de remming alleen van hout, tegenwoordig is het vaak een staalconstructie die met hardhout is bekleed.

Rijkswaterstaat werkt in ons land continu aan een goede bereikbaarheid over water. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Men beheert en onderhoudt de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en tientallen bruggen, sluizen en stuwen. Dat is nodig voor een vlotte, veilige doorstroming en de leefbaarheid van de omgeving.