Waterschap Rivierenland maakt RWZI Sleeuwijk natuurinclusief

15 april 2022, 17:08


Lokaal Nieuws

SLEEUWIJK – Afgelopen winter heeft het team Gebiedsontwikkeling Altena en Bommelerwaard in het kader van teambuilding het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sleeuwijk voorzien van allerlei nestvoorzieningen voor vogels, vleermuizen en insecten.

Een torenvalkenkast, nestkastjes voor diverse zangvogels, vleermuizenkasten, insectenhotels en eendenkorven. Ook heeft de buitendienst een schitterend groot insectenhotel gemaakt. Dit alles is geplaatst naar aanleiding van het advies van Roel Wigman, ecologisch adviseur bij Altenatuur, de natuurvereniging van Altena.

Vorig jaar zomer heeft Roel samen met de waterschappers Marget de Haas en Harald Smeets een bezoek gebracht aan de locatie in Sleeuwijk om te kijken welke nestvoorzieningen er eventueel geplaatst konden worden. Dit is uitgewerkt in een mooi plan met onder andere allerlei tips voor een natuurvriendelijk onderhoud van het terrein, zoals het ontwikkelen voor bloemrijk grasland en het verruigen van overhoekjes. Dit totaalpakket maakt het terrein van Waterschap Rivierenland een stuk aantrekkelijker voor de natuur en zorgt voor een toename van de biodiversiteit.