Mariska Heijmans-van Bruggen nieuwe streekarchivaris Streekarchief Langstraat Heusden Altena

14 april 2022, 10:44


Lokaal Nieuws

REGIO – Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena heeft met ingang van 1 maart 2022 Mariska Heijmans-van Bruggen benoemd als nieuwe streekarchivaris.

Zij volgt Hildo van Engen op die sinds 1 februari een andere functie heeft aanvaard. Mariska werkte sinds juli 2013 bij het Streekarchief als adjunct-streekarchivaris. Voor die tijd was zij gemeentearchivaris van Waalwijk.

Een gedegen archivaris met een grote betrokkenheid

Voorzitter van het bestuur Ronald Bakker: “Wij zijn zeer verheugd met de aanstelling van Mariska. Wij kennen haar als een zeer gedegen archivaris die met bijzonder veel inzet en betrokkenheid altijd de belangen van het streekarchief maar vooral ook het belang van het goed conserveren van archiefstukken voor ogen heeft. Zij heeft een enorme kennis van onze mooie streek. Daarnaast weet zij een goede inschatting te maken van de waarde van documenten en objecten en weet zij de noodzaak van technisch en juridisch goed archiveren, te combineren met het aantrekkelijk en eigentijds houden van het archief. Haar streven om de stukken toegankelijk en makkelijk bereikbaar te maken en te houden voor een zo groot mogelijk publiek, sluit exact aan bij de visie van dit bestuur.”

Ook aandacht voor digitale archivering

Mariska Heijmans: “Ik ben uiteraard erg blij met het door het bestuur in mij gestelde vertrouwen. Het Streekarchief speelt als beheerder van het verleden en geheugen een belangrijke rol in deze streek en het is een fantastische uitdaging om samen met de andere medewerkers die rol verder in te vullen en uit te voeren. Dit betekent ook aandacht voor de archieven die nu – vooral digitaal – worden gevormd. Ook die moeten in en voor de toekomst worden veilig gesteld. Het is belangrijk om archieven te bewaren, maar nog belangrijker is dat mensen er kennis van nemen. Om erfgoed zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen is samenwerking een sleutelwoord. In dat opzicht zijn bijvoorbeeld de heemkundeverenigingen en de bibliotheken in ons werkgebied waardevolle partners.”

Informatie van 1295 tot nu in de gemeentelijke archieven

De collectie van Streekarchief Langstraat Heusden Altena vertelt het verhaal van het werkgebied – de gemeenten Altena, Heusden en Waalwijk – en vormt de basis van de dienstverlening. De collectie typeert zich door een grote variëteit en omvat naast de gemeentelijke archieven vooral heel veel particulier materiaal, zoals de oudste in de collectie aanwezige akte uit 1295, maar ook ooggetuigenverslagen uit de Tweede Wereldoorlog en bijvoorbeeld archieven van tal van verenigingen op het gebied van cultuur en sport. De website www.salha.nl is het startpunt om al deze archieven en collecties te doorzoeken en voor een steeds groter deel ook te bekijken.