Commotie om laagvliegende defensie helikopter boven broedgebied