Verkenning belangstelling kinderburgemeester

8 april 2022, 18:12


Lokaal Nieuws

ALTENA – De gemeente Altena is samen met het onderwijs aan het verkennen of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester in Altena.

Dat plan gaat dan gepaard met een lesprogramma over de lokale democratie en ook het mogelijk houden van een kindergemeenteraad. Een kindergemeenteraad werd in het verleden in Werkendam en Woudrichem al gehouden. Op dit moment loopt het eerste onderzoek bij de gemeente Altena naar de belangstelling.

Het college hoopt in het tweede kwartaal van 2022 een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden. Met deze plannen geeft het college invulling aan een motie die in juli vorig jaar werd aangenomen.